• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

План роботи методичного об'єднання класних керівниківwym-1508690398661

Н А К А З

Про структуру та організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 н. р.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.08.2010 №926, Концепції Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1722-р, відповідно до Рекомендацій щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, розробленими Науково-методичним центром середньої освіти Міносвіти і науки України (2002р.) і рекомендацій районного методичного кабінету та з метою здійснення безпосереднього підвищення післядипломної освіти педагогічних кадрів в умовах забезпечення якості змісту освіти та сприяння розвитку майстерності педагогів школи, та з метою вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня науково-методичної роботи,

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати роботу педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної проблеми « Сучасний урок – спільне творчість учителя та учня в процесі розвитку успішної особистості, гармонізація родинного та шкільного виховання».

2. Вважати основними напрямами роботи педагогічного колективу в

2018\19 н. р.:

2.1.Удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до потреб навчального закладу.

2.2.Розвиток і впровадження інновацій в освітній процес, координація й стимулювання пошуку ефективних технологій.

2.3.Реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання учнів через оновлення змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

2.4. Використання в навчально-виховному процесі засобів он-лайн навчання.

2.5.Підготовка вчителів, надання методичної підтримки.

2.6.Створення умов для підвищення педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителів.

2.7.Підвищення якості професійної підготовки вчителів шляхом використання новітніх інформаційних технологій.

2.8.Дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з використанням інноваційних педагогічних технологій.

2.9. Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування

2.10. Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників.

3. Методичну роботу в 2018/19 н. р. орієнтовно організувати в таких формах:

Колективні форми роботи:

- педагогічна рада;

- психолого-педагогічний семінар;

- науково-практична конференція;

- методичні посиденьки;

- методичний тиждень.

Групові форми роботи:

- методичні об’єднання ;

- «Школа молодого вчителя»;

- семінари-практикуми.

Індивідуальні форми роботи:

- методичні консультації;

- робота над науково-методичною проблемою;

- співбесіди;

- аналіз уроків;

- самоосвіта.

4. Затвердити методичні об’єднання вчителів:

- вчителів початкових класів (кер. Чучмій Л.Л.);

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Шевченко Л.В);

- вчителів природничо-математичного циклу (кер. Білик Т.І.);

- вчителів оздоровчо-естетичного циклу (кер. Генералова Л. П.);

- класних керівників (кер. Оксентіюк Л.О.).

5.Керівникам методичних об’єднань до 20.09.2018 року спланувати роботу на навчальний рік.

6.Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи

Пилипенко Н.В.

6.1. Протягом вересня 2018 року з кожним учителем та за його згодою визначити зміст і форму роботи над проблемною темою школи.

6.2. Розробити методичні теми для вчителів, які будуть атестуватись і претендують на підвищення кваліфікаційної категорії .

6.3. До першого жовтня 2018 року розробити і подати на погодження директору школи плани роботи методичної ради та методичного кабінету.

6.4. Організувати в школі роботу:

- постійно-діючого семінару «Проблеми вдосконалення сучасного уроку»;

- педагогічних читань ««Система родинного виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка»;

- психолого-педагогічного семінару «Підвищення компетентності у спілкуванні»;

- проблемних семінарів «Проблема формування мотивації навчальної діяльності учнів у сучасних умовах» та « Як створювати ситуацію успіху в навчанні?».

6.5. Провести методичні оперативки, на яких розглянути питання:

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Єдиний мовний режим в школі.

Підготовка учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

7. Призначити наставниками молодих учителів

Чучмій Л.Л. – Лабутіна Д.Я.

8. Учителям-наставникам спланувати консультації з актуальних питань і тем навчально-виховної діяльності.

9. Скласти графік курсової перепідготовки вчителів на 2018\19 н. р.

(до 10.09.2018р.).

10. Вивчити систему роботи вчителів, які атестуються: Пилипенко Н.В.,

Мельникової М.М., Шевченко Л.В., Тимченко Г.П., Тесленко К.Ф., Лузан Т. І.

11. Використовувати атестацію та інші форми стимулювання професійної майстерності педагогів.

12. Для якісної підготовки учнів до участі в різних турах всеукраїнських предметних олімпіад, МАН активізувати роботу з обдарованими учнями.

13.Заступникові директора школи з виховної роботи Оксентіюк Л.О. протягом навчального року організувати вивчення досвіду роботи класних керівників Тимченко Г.П. та Шевченко Л.В. Матеріали вивчення досвіду підготувати для обговорення на педраді до травня 2019 року.

Про структуру та організацію

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 н. р.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.08.2010 №926, Концепції Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1722-р, відповідно до Рекомендацій щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, розробленими Науково-методичним центром середньої освіти Міносвіти і науки України (2002р.) і рекомендацій районного методичного кабінету та з метою здійснення безпосереднього підвищення післядипломної освіти педагогічних кадрів в умовах забезпечення якості змісту освіти та сприяння розвитку майстерності педагогів школи, та з метою вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня науково-методичної роботи,

НАКАЗУЮ:

1. Продовжувати роботу педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та проблема виховання школярів в умовах становлення школи як відкритої системи виховання».

2. Вважати основними напрямами роботи педагогічного колективу в 2016\17 н. р.:

2.1.Удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до потреб навчального закладу.

2.2.Розвиток і впровадження інновацій в освітній процес, координація й стимулювання пошуку ефективних технологій.

2.3.Здійснення моніторингу володіння педагогічними кадрами інформаційно-комунікаційними технологіями та проведення сертифікації педагогів «100 відсотків володіння ІКТ».

2.4.Упровадження в навчально-виховний процес засобів он-лайн навчання.

2.5.Підготовка вчителів, надання методичної підтримки.

2.6.Створення умов для підвищення педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителів.

2.7.Підвищення якості професійної підготовки вчителів шляхом використання новітніх інформаційних технологій.

2.8.Дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з використанням інноваційних педагогічних технологій.

2.9.Реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання учнів через оновлення змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

2.10.Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування.

2.11.Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників.

2.12.Здійснення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 2-11 класів.

3. Методичну роботу в 2016/17 н. р. орієнтовно організувати в таких формах:

Колективні форми роботи:

- педагогічна рада;

- психолого-педагогічний семінар;

- науково-практична конференція.

Групові форми роботи:

- методичні об’єднання ;

- семінари-практикуми.

Індивідуальні форми роботи:

- методичні консультації;

- робота над науково-методичною проблемою;

- співбесіди;

- аналіз уроків;

- самоосвіта.

4. Затвердити методичні об’єднання вчителів:

- вчителів початкових класів (кер. Купрієнко Ж. М.);

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Тимченко Г.П.);

- вчителів природничо-математичного циклу (кер. Тесленко К.Ф.);

- вчителів фізкультурно-естетичного циклу (кер. Генералова Л. П.);

- класних керівників (кер. Оксентіюк Л.О.).

5.Керівникам методичних об’єднань до 20.09.2016 року спланувати роботу на навчальний рік.

6.Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Пилипенко Н.В.

6.1. Протягом вересня 2016 року з кожним учителем та за його згодою визначити зміст і форму роботи над проблемною темою школи.

6.2. Розробити методичні теми для вчителів, які будуть атестуватись і претендують на підвищення кваліфікаційної категорії .

6.3. До першого жовтня 2016 року розробити і подати на погодження директору школи плани роботи методичної ради та методичного кабінету.

6.4. Організувати в школі роботу:

- постійно-діючого семінару «Проблеми вдосконалення сучасного уроку»;

- педагогічних читань «Спадщина педагогів-новаторів»;

- психолого-педагогічного семінару «Структура і моделі системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчальному закладі»;

- проблемних семінарів «Результативність навчання в профільних класах» та « Як створювати ситуацію успіху в навчанні?».

7. Призначити наставниками молодих учителів

Генералова Л. П. – Романченко Р.В.

8. Учителям-наставникам спланувати консультації з актуальних питань і тем навчально-виховної діяльності.

9. Скласти графік курсової перепідготовки вчителів на 2016\17 н. р.

10. Вивчити систему роботи вчителів, які атестуються: Генералової Л.П., Чучмій Л.Л., Лисої В.Ф., Глухової Г.Г., Кузьміної Т.І., Яременко Г.І., Оберемок Т. М.

11. Використовувати атестацію та інші форми стимулювання професійної майстерності педагогів.

12. Для якісної підготовки учнів до участі в різних турах всеукраїнських предметних олімпіад, МАН активізувати роботу з обдарованими учнями.

План роботи педагогічного колективу з реалізації науково-методичної проблеми

«Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та проблема виховання школярів в умовах становлення школи як відкритої системи виховання»

І етап

Діагностичний

(2013-2014н. р.)

Форма та зміст роботи

Мета роботи

Термін,

відповідальний

Анкетування педагогічного та учнівського колективу, батьків.

Виявлення проблем і зондування розуміння вивченої проблеми.

Серпень.

ЗДНВР

Пилипенко Н.В.

Створення діагностичної карти школи. Обробка даних анкетування.

Виявлення заходів підготовки педагогічного колективу до вирішення проблеми.

Серпень.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Засідання педагогічної ради. Затвердження теми проблемного питання школи

Визначення напрямків роботи у педагогічному колективі.

Серпень.

Адміністрація школи

Складання плану роботи школи над проблемою

Забезпечити послідовність вирішення завдань у взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу

Серпень-вересень.

Адміністрація школи

Засідання методичної ради школи. Організація просвітницької роботи з педагогами, учнями та батьками

Обговорення форм і методів просвітницької роботи з педагогами, учнями та батьками.

Вересень.

Адміністрація школи

Методична оперативка. Аналіз нормативних документів.

Обговорення положень, концепції, нормативних документів і т. д.

Вересень.

Адміністрація школи

Навчання педагогів на курсах «INTEL».

Опанування навичок володіння інформаційно-комунікаційними технологіями

Протягом року.

Адміністрація школи

Семінар для класних керівників «Соціальна профілактика жорстокого поводження з дітьми»

Обговорення ефективних методів проведення виховних заходів щодо подолання проблеми насильства над дітьми

Листопад, ЗДВР Заїменко А.О.

Психолого-педагогічний семінар: «Формування психологічної компетентності педагога – передумова ефективної організації навчально-виховного процесу»

Працювати над формуванням психологічної компетентності педагога.

Протягом року.

Практичний психолог

Мельник Н.А.

Постійно-діючий семінар: «Інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі»:

Навчитися працювати з інформаційно-комунікаційними технологіями

Протягом року.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Теоретичний семінар «Інформаційно-комунікаційні технології у роботі з педагогічними кадрами»

Ознайомлення з нормативною документацією та змінами із Типовим положенням про атестацію.

Жовтень,2012р.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Практикум «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»

Ознайомлення з термінами та опанування навичок володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.

Грудень, 2012р.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Семінар для класних керівників «Духовна культуродомінантність як виховний ідеал»

Ознайомлення педагогів з механізмами морально-духовного розвитку особистості

Січень 2013 , ЗДВР Заїменко А.О.

Практикум для класних керівників «Технологія організації та проведення класних годин»

Аналіз основних функцій години класного керівника

Лютий, 2013р. ЗДВР Заїменко А.О.

Теоретичний семінар

«Інформаційно-комунікаційні технології у педагогічній діяльності вчителя»

Опанування навичок володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.

Лютий, 2013 р.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Практикум

«Створення професійного порт фоліо як засіб само презентації вчителя»

Розширення можливостей для освіти та самоосвіти

Квітень, 2013 р.

Тренер курсів

Ємельянова В.Ф.

Методичний тиждень

Підсумок роботи вчителів історії, хімії та образотворчого мистецтва

Березень, 2013 р.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Нарада при заступнику директора школи.

Підбиття підсумків роботи колективу над проблемою у поточному році

Травень, 2013 р.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

ІІ етап

Практичний

(2014-2015н. р.)

Форма та зміст роботи

Мета роботи

Термін,

відповідальний

Засідання методичної ради школи. Визначення проблемного семінару

Визначення напрямків для проблемного семінару

Серпень.

Голова методичної ради Генералова Л.П.

Створення діагностичної карти школи. Обробка даних анкетування.

Виявлення заходів підготовки педагогічного колективу до вирішення проблеми.

Серпень.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Засідання педагогічної ради. Затвердження плану роботи над науково-методичною проблемою.

Визначення напрямків роботи у педагогічному колективі.

Серпень.

Адміністрація школи

Складання плану роботи школи над проблемою

Забезпечити послідовність вирішення завдань у взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу

Серпень-вересень.

Адміністрація школи

Засідання методичної ради школи. Організація просвітницької роботи з педагогами, учнями та батьками

Обговорення форм і методів просвітницької роботи з педагогами, учнями та батьками.

Вересень.

Адміністрація школи

Методична оперативка. Аналіз нормативних документів.

Обговорення положень, концепції, нормативних документів і т. д.

Вересень.

Адміністрація школи

Випуск методичних бюлетенів

Виявлення та узагальнення рівня практичних умінь щодо роботи над проблемою

Протягом року.

Постійно діючий семінар:

«Особистісно орієнтований підхід до організації навчально виховної роботи»

Обговорення методів особистісно орієнтованого підходу

Протягом року.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Теоретичний семінар «Взаємодія вчителя з учнями в умовах особистісно орієнтованого педагогічного процесу

Обговорення ефективних методів взаємодії вчителя з учнями в умовах особистісно орієнтованого педагогічного процесу

Жовтень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Психолого-педагогічний семінар: «Налагодження психологічно сприятливої взаємодії учасників педагогічного процесу»

Працювати над формуванням психологічної компетентності педагога.

Протягом року.

Практичний психолог

Мельник Н.А.

Педагогічні читання: «Творчість учителя як важлива характеристика педагогічної праці.»

Обговорення поняття «творчість вчителя»

Листопад.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Теоретичний семінар Практикум «Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку.»

Ознайомлення педагогів з вимогами до особистісно орієнтованого уроку.

Листопад.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Семінар для класних керівників «Педагогічна майстерність та авторитет викладача – складові успіху»

Обговорення поняття «педагогічної майстерності» як складової успіху

Листопад.

ЗДВР

Заїменко А.О.

Проблемний семінар: Дискусія «Інтернет: за і проти»

Обговорення ролі Інтернет-мережі у житті підлітків

Грудень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Практикум для класних керівників«Пошук, розробка і впровадження у виховну діяльність нетрадиційних форм роботи»

Аналіз нетрадиційних форм роботи у виховній діяльності.

Січень.

ЗДВР

Заїменко А.О.

Психолого-педагогічний семінар

« Профілактика стресів у професійній діяльності

Опанування навичок володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.

Лютий.

Практичний психолог

Мельник Н.А.

Методичний тиждень

«Відкриті уроки, позакласні заходи із використанням інформаційно-комунікаційних технологій»

Підсумок роботи вчителів української мови та літератури, математики, фізики, трудового навчання

Березень.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Мет

Творчий звіт учителів щодо проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Квітень.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Ме Методична

кон конференція

«Зернини педагогічного дос досвіду»

Вивчення досягнень педагогів. Вивчити практичний досвід над проблемою

Травень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Педагогічна рада

Підбиття підсумків роботи колективу над проблемою у поточному році

Травень.

Адміністрація школи.

ІІІ етап

Систематизаційний

(відстеження динаміки рівня професійної компетентності вчителя, оформлення матеріалів практичного досвіду школи з питань навчання, виховання, участі вчителів у конкурсах виставках педагогічних технологій)

(2015-2016н. р.)

Форма та зміст роботи

Мета роботи

Термін,

відповідальний

Засідання методичної ради школи. Визначення проблемного семінару

Визначення напрямків для проблемного семінару

Серпень.

Голова методичної ради Генералова Л.П.

Створення діагностичної карти школи. Обробка даних анкетування.

Виявлення заходів підготовки педагогічного колективу до вирішення проблеми.

Серпень.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Школа молодого вчителя «Самоосвіта – шлях до професійної майстерності»

Надання методичної допомоги молодим учителям

Протягом навчального року. Керівник ШМВ

Школа передового педагогічного досвіду «Поглиблення професійного рівня педагогів школи»

Підвищити професійну компетенцію педагогів

Протягом навчального року

Керівник ШППД

Випуск методичних бюлетенів

Виявлення та узагальнення рівня практичних умінь щодо роботи над проблемою

Протягом року

Адміністрація школи

Методична оперативка. Аналіз нормативних документів.

Обговорення положень, концепції, нормативних документів і т. д.

Вересень.

Адміністрація школи

Постійно діючий семінар:

«Активні форми та умови використання використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»

Обговорення форм та методів використання ІКТ

Протягом року.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Теоретичний семінар «Навчальний процес: співтворчість учителя та учня.»

Обговорення ефективних методів співтворчості вчителя з учнями в умовах навчально-виховного педагогічного процесу

Жовтень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Педагогічна рада «Реалізація інновацій через систему діяльності на уроках »

Обговорення використання інноваційних методів навчання.

Листопад.

Адміністрація школи.

Педагогічні читання: «Упровадження ідей А.С. Макаренка в практику роботи школи»

Обговорення практичного застосування ідей А.С. Макаренка .

Листопад.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Проблемний семінар: Дискусія «Інтернет: за і проти»

Обговорення ролі Інтернет-мережі у житті підлітків

Грудень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Практикум«Використання відеофільмів на уроках.»

З’ясування ролі відеофільмів на уроках

Грудень Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Методичнтй тиждень наставника

Узагальнити роботу педагогів-наставників

Січень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Проблемний семінар «Дискусія «Інтернет: за і проти»

»

З’ясування позитивних та негативних сторін користування інтернетом.

Січень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Педагогічні читання «Спадщина педагогів-новаторів»

Обговорення різних методів та прийомів поширення передового досвіду.

Січень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Методичнтй тиждень молодого педагога

Виявити труднощі та надати методичну допомогу молодим педагогам з метою усунення недоліків і подолання труднощів.

Лютий. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Нарада при заступнику директора школи «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та якість навчання »

Виявити позитивні результати і виробити рекомендації та поради.

Лютий

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Практикум «Власний інтернет-ресурс як засіб самоосвіти вчителя».

Опанування навичок роботи з інтернет-ресурсом

Квітень

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Методичний тиждень

«Відкриті уроки, позакласні заходи із використанням інформаційно-комунікаційних технологій»

Підсумок роботи вчителів української мови та літератури, математики, фізики, трудового навчання

Березень.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Методична рада «Узагальнення методичних знахідок педколективу»

З’ясувати та використати різні форми поширення передового досвіду.

Квітень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Ме Науково-практична

кон конференція

«Методичне оснащення

навч навчальних кабінетів»

Активізувати роботу навчальних кабінетів. Виявити рівень їх методичного оснащення і застосування у роботі.

Травень. Адміністрація школи. Завідуючі кабінетами.

Педагогічна рада

Підбиття підсумків роботи колективу над проблемою у поточному році»

Травень.

Адміністрація школи.

ІV етап

Підсумковий ( підбиття підсумків роботи за всіма напрямами діяльності педагогічного колективу школи ).

(2016-2017н. р.)

Форма та зміст роботи

Мета роботи

Термін,

відповідальний

Засідання методичної ради школи. «Організація роботи щодо підвищення педагогічної майстерності вчителя»

Організувати методичну роботу через діагностику педагогічної роботи вчителів.

Протягом року

Голова методичної ради Генералова Л.П.

Педагогічний консиліум

«Інноваційні технології та результативність їх впровадження».

Обговорення інноваційних технологій та шляхи їх впровадження.

Вересень.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Школа молодого вчителя

Надання методичної допомоги молодим учителям

Протягом навчального року. Керівник ШМВ

Школа передового педагогічного досвіду «Поглиблення професійного рівня педагогів школи»

Підвищити професійну компетенцію педагогів

Протягом навчального року

Керівник ШППД

Випуск методичних бюлетенів

Зафіксувати методичні досягнення методичної ради, ШМО.

Протягом року

Адміністрація школи

Круглий стіл

«Організація роботи з обдарованими дітьми»

Обговорення методів та форм роботи з обдарованими дітьми.

Листопад

Адміністрація школи

Постійно діючий семінар:

«Проблеми удосконалення сучасного уроку»

Вивчення сучасних вимог до уроку, вибору технологій. Врахування особливостей сучасної дитини.

Протягом року.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Проблемний семінар: Дискусія «Інтернет: за і проти»

Обговорення ролі Інтернет-мережі у житті підлітків

Грудень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Практикум«Використання відеофільмів на уроках.»

З’ясування ролі відеофільмів на уроках

Грудень Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Методичнтй тиждень наставника

Узагальнити роботу педагогів-наставників

Січень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Проблемний семінар Дискусія «Результативність навчання в профільних класах»

З’ясування результатів якісної успішності учнів

Січень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Педагогічні читання «Спадщина педагогів-новаторів»

Обговорення різних методів та прийомів поширення передового досвіду.

Січень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Методичнтй тиждень молодого педагога

Виявити труднощі та надати методичну допомогу молодим педагогам з метою усунення недоліків і подолання труднощів.

Лютий. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Нарада при заступнику директора школи «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та якість навчання »

Виявити позитивні результати і виробити рекомендації та поради.

Лютий

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

1. Методична конференція «Зернини передового досвіду»

Обговорення різних методів та прийомів поширення передового досвіду.

Квітень

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Методичний тиждень

«Відкриті уроки, позакласні заходи із використанням інформаційно-комунікаційних технологій»

Підсумок роботи вчителів української мови та літератури, математики, фізики, трудового навчання

Березень.

Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В

Виставка напрацювань педагогічних технологій школи

Визначити рівень досягнень педагогів на даному етапі роботи над науково-методичною проблемою.

Квітень. Заступник директора

з НВР

Пилипенко Н.В.

Ме ШМО «Підбиття підсумків упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес»

Підбити підсумки роботи над науково-методичною проблемою.

Травень. Адміністрація школи. Керівники МО.

Педагогічна рада «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та якість навчання»

Підбиття підсумків роботи колективу над проблемою у поточному році. Проаналізувати стан справ на підсумковому етапі.

Травень.

Адміністрація школи.

Кiлькiсть переглядiв: 147

Коментарi